TEKME: 1. liga
DVORANA: Dvorana Tabor Maribor, Koresova 7, 2000 MARIBOR

TEKME: 3.liga, Mladinci, Kadeti, Starejši dečki, Mala odbojka, Mini odbojka
DVORANA: OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska 13, 2000 MARIBOR